Aquila & Victory Invest Private Security

Aquila&Victory, Ofron ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve publike dhe private, Mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të shtetasve sipas kategorive a+b. Shërbimi i ruajtjes se objekteve, transportit dhe shoqërimit të vlerave monetare dhe sendeve të cmuara. Veprimtarinë e transporteve ajrore me qëllim turizmin, shitjen dhe dhënien me qera te helikopterave, trajnime për pilot dhe kurse fluturimi në bashkëpunim me Viva-Air dhe kompani te huaja.Shërbime për transportin e VIP-ave si nga toka dhe nga ajri,sherbimet VIP janë me mjete të blinduara.